CNS a.s. je firma s patnáctiletou tradicí na trhu datových služeb v ČR. Je dodavatelem databázových a internetových aplikací a s nimi souvisejících technologií pro průmysl, zdravotnictví, banky a státní správu. Získané dlouholeté zkušenosti byly využity při vývoji projektu VAN operátora s cílem vybudovat komunikační prostředí pro elektronické celní řízení. Komerční provoz byl zahájen po získání certifikátu Generálního ředitelství cel počátkem roku 2001. Projekt EuroDat je provozován jako on-line služba a podporuje všechny režimy definované Celní správou ČR a EU. Jedná se o režimy tranzitu NCTS, dovozu ICS, vývozu ECS a systém záruk GLZ. Společnost CNS a.s. vlastní certifikáty Celní správy potvrzující kompatibilitu a funkčnost služby EuroDat se standardy Celní správy a EU.Funkce Van operátora spočívá v zprostředkování obousměrného přenosu dat mezi deklarantem a celními úřady (datovým centrem Generálního ředitelství cel). EuroDat využívá pro komunikaci sítě internet, zabezpečeného protokolu HTTPS. Služba je poskytována nezávisle na programovém vybavení deklaranta (celním software). Provoz je nonstop 24 hod denně 7 dní v týdnu. Fungování systému má zabezpečení proti výpadku náhradními energetickými zdroji, zálohovaným řešením komunikačního serveru (computer cluster). Vysoká průchodnost dat je dána umístěním komunikačního serveru na páteři sítě internet. Záznamy o přenesených souborech jsou uchovány po dobu minimálně 5 let a jsou k dispozici deklarantům. EuroDat zabezpečuje přenos všech typů a formátů souborů požadovaných celní správou. Zabezpečení dat a lokálních sítí je zajištěno autorizací přístupu deklaranta ke službě, zabezpečeným protokolem HTTPS (šifra SSL) a použitím šifrování a digitálního podepisování.

K zabezpečení funkce klienta služby EuroDat je třeba nainstalovat certifikát pro autentizaci klienta a serveru. Při instalaci se vytváří základní složky určené pro odesílání a přijímání souborů. Tyto základní složky je možné dále členit, např. podle počtu deklarantů nebo podle počtu poboček a lze je libovolně zanořovat. Klient je kompatibilními s desktopovými operačními systémy Windows XP, Vista, 7 a 8 a serverovými operačními systémy Windows Server 2003, 2008 a 2012. Klienta lze přizpůsobit pro nasazení v malé společnosti i ve velkých nadnárodních korporacích. Klient dále umožňuje odesílání souborů na několik celnic a odesílání i přijímání souborů je možné v režimu on-line nebo v nastavitelných časových intervalech.


 • počítač s operačním systémem Windows XP a Windows Server 2003
 • přístup na internet
 • nainstalován doplněk .NET Framework 4.0 a vyšší
 • klient je nezávislý na celním softare


V používaném celním software se nastaví cesty do složek klienta EuroDat pro odesílání a přijímání souborů. Zpracované celní deklarace a další typy zpráv se poté volbou v celním softwaru uloží do složky klienta EuroDat určené pro odesílání souborů. Odesílat a přijímat soubory je možné ručně (volbou funkcí v menu klienta) nebo automaticky. Soubory zaslané celním úřadem se zobrazují v celním sofware, a tak v případě automatického nastavení klienta EuroDat nemusí deklarant opouštět pracovní plochu celního sofwaru, což přispívá k vyšší efektivitě práce.Klient služby EuroDat je kompatibilní s veškerým celním softwarem v ČR. S firmou Celní software s.r.o./Asseco Solutions, a.s. (největší podíl na trhu celního software) spolupracujeme (testujeme) a můžeme tak nabídnout maximální kompatibilitu mezi klientem EuroDat a programem HELIOS CLA.


 • telefonická podpora uživatelů (helpdesk)
 • tvorba sestav dle přání zákazníka
 • přístup do statistik celní správy
 • propojení poboček s centrálou


Testovací provoz

 • po dobu 1 měsíce je služba zdarma
 • není nutné podepisovat smlouvu nebo závaznou objednávku
 • po uplynutí měsíce a spokojenosti se službou se podepisuje smlouva


Maximální bezpečnost přenášených dat

 • protokol HTTPS
 • protokol SSL 2.0, SSL 3.0 a TLS 1.x
 • serverový certifikát

Maximální bezpečnost lokální sítě deklaranta

 • standardní port 443 pro HTTPS na firewallu

Škálovatelnost řešení

 • možnost volitelné logiky odesílání souborů bez zásahu VAN operátora
 • program lze používat jako službu
 • možnost zasílání dat z poboček na centrálu
 • možnost používání aplikace KPD pro B2B procesy

Cenová výhodnost

 • využití stávajících internetových připojení + výhodná cena za přenos souborů

Rychlá odezva na požadavky zákazníka

 • silné SW oddělení firmy CNS a.s. je schopné rychle reagovat na specifické požadavky a přizpůsobit EuroDat prostředí zákazníka

Podpora uživatelům

 • HELPDESK služby EuroDat zodpoví veškeré dotazy z oblasti ECR, zajišťuje podporu deklarantům používajících klienta CelDat - EuroDat a řeší případné dohady mezi deklaranty a celními úřady
 • na požádání je možná instalace a školení u zákazníka


Zákazníci služby EuroDat

V současné době používá službu EuroDat více jak 450 společností z oblasti průmyslu, obchodu a logistiky. Škálovatelnost EuroDatu umožňuje jeho použití jak v malých společnostech místního významu, tak i ve velkých mezinárodních společnostech s globálním rozsahem. Zákazníci jsou primárně z České republiky, ovšem služba je používána i v zahraničí společnostmi, které potřebují komunikovat s Celní správou ČR.


EuroDat členem skupiny EurTradeNet

Společnost CNS a.s. jakožto provozovatel služby EuroDat je členem mezinárodní aliance EurTradeNet, která byla založena s cílem zajištění maximální efektivity s minimem bariér v evropském a v širším kontextu i v celosvětovém obchodu. Prostředkem proto je důraz na maximální digitalizaci obchodních a celních procedur.Moderní řešení

 • VAN operátor CNS a.s. používá nejmodernější řešení Microsoft BizTalk Server 2010 pro zajištění komunikace mezi všemi účastníky celního řízení.

Aplikace TeamViewer umožňuje vzdálené připojení k jakémukoli počítači nebo serveru a pomáhá tak řešit případné problémy s aplikací EuroDat na počítači uživatele. Po vyzvání pracovníky podpory klikněte prosím zde:

Stáhněte si plnou verzi programu TeamViewer Stáhněte si program TeamViewer